Kierownictwo

Komendant Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości:

nadinsp. Adam CIEŚLAK

 

Zastępca Komendanta Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości:

insp. Michał PUDŁO

 

Zastępca Komendanta Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości:

nadkom. Marcin BEDNARZ

Powrót na górę strony