Aktualne zasady doboru

Aktualnie obowiązujące zasady doboru do służby w Policji

Informujemy, iż proces doboru kandydatów do służby w Policji realizowany jest na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 stycznia 2022 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji (Dz. U. z 2022 r. poz. 109).

TEKST ROZPORZĄDZENIA

Zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem postępowanie kwalifikacyjne rozpoczyna się z chwilą złożenia przez kandydata do służby w Policji kompletu dokumentów wskazanych w § 6, ust. 2, pkt 4 tego rozporządzenia.

Dokumenty należy składać w komórkach do spraw doboru w Komendach Wojewódzkich (Stołecznej) Policji oraz w siedzibie Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestepczości w Warszawie.

Powrót na górę strony