Dokumenty wymagane podczas rekrutacji

JEŚLI SPEŁNIASZ WYMOGI DLA KANDYDATÓW DO SŁUŻBY W CBZC, MUSISZ PRZYGOTOWAĆ I ZŁOŻYĆ NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY:

  • pisemne podanie o przyjęcie do służby w Policji adresowane do Komendanta Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości: (Wzór podania o przyjęcie do słuzby w Centralnym Biurze Zwalczania Cyberprzestępczości).
  • wypełniony kwestionariusz osobowy (tylko część A i B). Wypełnij dokładnie każdy punkt, zgodnie z instrukcją podaną w kwestionariuszu. Druk kwestionariusza znajdziesz na dole strony w zakładce "Pliki do pobrania", a także w każdej komendzie oraz na pozostałych stronach internetowych Policji;
  • kserokopie dokumentów (nie odpisy) potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (oryginały do wglądu podczas składania dokumentów);
  • książeczka wojskowa, jeżeli kandydat do służby jest objęty ewidencją wojskową (do wglądu);
  • Ankietę Bezpieczeństwa Osobowego - wypełniony dokument kandydat składa w terminie i miejscu wyznaczonym w toku postępowania kwalifikacyjnego.

Oprócz składanych dokumentów i oryginałów potwierdzających wykształcenie i umiejętności – do wglądu, należy mieć ze sobą dowód osobisty.

Na każdym etapie postępowania kwalifikacyjnego musisz legitymować się dowodem osobistym - brak tego dokumentu nie pozwoli Ci na dalszy udział w procedurze.

Powrót na górę strony