Etapy postępowania kwalifikacyjnego

POSTĘPOWANIE KWALIFIKACYJNE DO CBZC SKŁADA SIĘ Z NASTĘPUJĄCYCH ETAPÓW:

  1. TEST WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI Z ZAKRESU INFORMATYKI I JĘZYKA OBCEGO
  2. BADANIE PSYCHOLOGICZNE
  3. BADANIE PSYCHOFIZJOLOGICZNE
  4. ROZMOWA KWALIFIKACYJNA
  5. KOMISJA LEKARSKA
  6. POSTĘPOWANIE SPRAWDZAJĄCE

W głównej mierze od kandydatów wymagana jest ich wiedza informatyczna, wiedza na temat nowoczesnych technologii teleinformatycznych, dlatego procedura kwalifikacyjna dla osób ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji w Centralnym Biurze Zwalczania Cyberprzestępczości NIE ZAWIERA TESTU SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ ORAZ TESTU WIEDZY OGÓLNEJ.

W przypadku kandydata, o którym mowa w art. 25 ust. 12 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji, (Dz. U. z 2023 r. poz. 171, z 2022 r. poz. 2600, z 2023 r. poz. 185, 240, 289, 347), postępowanie kwalifikacyjne składa się z następujących etapów:

a) złożenia podania o przyjęcie do służby, kwestionariusza osobowego kandydata do służby w Policji, a także dokumentów stwierdzających wymagane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe oraz zawierających dane o uprzednim zatrudnieniu,

b) badania psychologicznego w tym testu psychologicznego,

c) rozmowy kwalifikacyjnej,

d) ustalenia zdolności fizycznej i psychicznej do służby w Policji,

e) sprawdzenia w ewidencjach, rejestrach i kartotekach, w tym w policyjnych zbiorach danych, prawdziwości danych zawartych w kwestionariuszu osobowym kandydata do służby w Policji,

f) postępowania sprawdzającego, które jest określone w przepisach o ochronie informacji niejawnych;

Postępowanie kwalifikacyjne obejmuje także, sprawdzenie wiedzy i umiejętności z zakresu informatyki, funkcjonowania systemów informatycznych, systemów teleinformatycznych, sieci teleinformatycznych oraz znajomości języka obcego obejmującej te dziedziny. (Art. 25 ust. 12 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji, Dz. U. z 2023 r. poz. 171, z 2022 r. poz. 2600, z 2023 r. poz. 185, 240, 289, 347).

W przypadku kandydata, o którym mowa w art. 25 ust. 13 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji, (Dz. U. z 2023 r. poz. 171, z 2022 r. poz. 2600, z 2023 r. poz. 185, 240, 289, 347), postępowanie kwalifikacyjne składa się z następujących etapów:

a) złożenia podania o przyjęcie do służby, kwestionariusza osobowego kandydata do służby w Policji, a także dokumentów stwierdzających wymagane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe oraz zawierających dane o uprzednim zatrudnieniu,

b) rozmowy kwalifikacyjnej,

c) ustalenia zdolności fizycznej i psychicznej do służby w Policji,

d) sprawdzenia w ewidencjach, rejestrach i kartotekach, w tym w policyjnych zbiorach danych, prawdziwości danych zawartych w kwestionariuszu osobowym kandydata do służby w Policji,

e) postępowania sprawdzającego, które jest określone w przepisach o ochronie informacji niejawnych;

Postępowanie kwalifikacyjne obejmuje także, sprawdzenie wiedzy i umiejętności z zakresu informatyki, funkcjonowania systemów informatycznych, systemów teleinformatycznych, sieci teleinformatycznych oraz znajomości języka obcego obejmującej te dziedziny – w przypadku kandydata ubiegającego się o przyjęcie do służby w CBZC na stanowisko związane z bezpośrednim rozpoznawaniem i zwalczaniem przestępstw popełnionych przy użyciu systemu informatycznego, systemu teleinformatycznego lub sieci teleinformatycznej oraz zapobieganiem tym przestępstwom, a także wykrywaniem i ściganiem sprawców tych przestępstw. (Art. 25 ust. 13 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji, Dz. U. z 2023 r. poz. 171, z 2022 r. poz. 2600, z 2023 r. poz. 185, 240, 289, 347)

 

W przypadku kandydata, o którym mowa w art. 25 ust. 14 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji, (Dz. U. z 2023 r. poz. 171, z 2022 r. poz. 2600, z 2023 r. poz. 185, 240, 289, 347), postępowanie kwalifikacyjne składa się z następujących etapów:

a) złożenia podania o przyjęcie do służby, kwestionariusza osobowego kandydata do służby w Policji, a także dokumentów stwierdzających wymagane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe oraz zawierających dane o uprzednim zatrudnieniu,

b) testu wiedzy,

c) testu sprawności fizycznej,

d) rozmowy kwalifikacyjnej,

e) ustalenia zdolności fizycznej i psychicznej do służby w Policji,

f) sprawdzenia w ewidencjach, rejestrach i kartotekach, w tym w policyjnych zbiorach danych, prawdziwości danych zawartych w kwestionariuszu osobowym kandydata do służby w Policji,

g) postępowania sprawdzającego, które jest określone w przepisach o ochronie informacji niejawnych;

Postępowanie kwalifikacyjne obejmuje także sprawdzenie wiedzy i umiejętności z zakresu informatyki, funkcjonowania systemów informatycznych, systemów teleinformatycznych, sieci teleinformatycznych oraz znajomości języka obcego obejmującej te dziedziny – w przypadku kandydata ubiegającego się o przyjęcie do służby w CBZC na stanowisko związane z bezpośrednim rozpoznawaniem i zwalczaniem przestępstw popełnionych przy użyciu systemu informatycznego, systemu teleinformatycznego lub sieci teleinformatycznej oraz zapobieganiem tym przestępstwom, a także wykrywaniem i ściganiem sprawców tych przestępstw. (Art. 25 ust. 14 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji, Dz. U. z 2023 r. poz. 171, z 2022 r. poz. 2600, z 2023 r. poz. 185, 240, 289, 347)

Powrót na górę strony