Badanie psychologiczne

Badanie psychologiczne

Jeżeli zaliczysz test wiedzy i umiejętności z zakresu informatyki i języka obcego zostaniesz zaproszony na test psychologiczny, którego zadaniem jest ocena kandydata do służby w zakresie predyspozycji:

  1. intelektualnych, w szczególności ocena poziomu rozwoju intelektualnego, rozumowania logicznego i zdolności werbalnych;
  2. osobowościowych, w szczególności ocena funkcjonowania w trudnych sytuacjach, nastawienia na realizację celów i zadań oraz określenie poziomu dojrzałości społecznej z uwzględnieniem specyfiki służby w Centralnym Biurze Zwalczania Cyberprzestępczości.

Test psychologiczny przeprowadza się stosując metody badawcze takie jak:

  • test;
  • kwestionariusz;
  • wywiad;
  • obserwację.

Po zastosowaniu wymienionych metod badawczych psycholog sporządza pozytywną lub negatywną opinię psychologiczną. Otrzymanie przez kandydata do służby pozytywnej opinii psychologicznej jest równoznaczne z uzyskaniem przez niego pozytywnego wyniku badania psychologicznego.

 

UWAGA

Gdyby okazało się, że uzyskałeś negatywny wynik testu psychologicznego – ponownie ubiegać się o przyjęcie do służby możesz nie wcześniej niż po upływie 10 miesięcy od dnia przeprowadzenia testu psychologicznego z tym, że test psychologiczny przeprowadzany jest nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy od dnia przystąpienia do tego testu.

Powrót na górę strony