Rozmowa kwalifikacyjna

Rozmowa kwalifikacyjna

Na tym etapie postępowania kwalifikacyjnego będziesz odpowiadał na pytania komisji. Pozwoli to sprawdzić Twoją motywację oraz preferencje do służby w Policji

Rozmowa kwalifikacyjna nie powinna trwać dłużej niż 30 minut podczas której oceniane będą takie aspekty jak:

  • umiejętność skutecznego komunikowania się z innymi osobami;
  • motywacja do podjęcia służby w Policji;
  • społeczna postawa wobec ludzi;
  • umiejętność autoprezentacji;

Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej to 60, jednak aby uzyskać pozytywny wynik z rozmowy kwalifikacyjnej jest otrzymanie minimum 36 punktów. O wyniku rozmowy kwalifikacyjnej zostaniesz poinformowany niezwłocznie po podliczeniu punktacji przez komisję.

 

UWAGA

Jeżeli nie zaliczyłeś tego etapu postępowania ponownie do niego możesz przystąpić po 6 miesiącach.

Powrót na górę strony