Ścieżka kariery

Ścieżka kariery

Jeżeli pozytywnie przeszedłeś ciężki proces rekrutacji - GRATULACJE !!!

 

Złożysz uroczyste ślubowanie i zostaniesz mianowany na policjanta w służbie przygotowawczej na okres 3 lat. Po przyjęciu do służby w Policji zostaniesz skierowany na szkolenie zawodowe podstawowe (tzw. kurs podstawowy) do jednej ze szkół Policji w kraju tj.: Katowice, Legionowo, Piła, Słupsk, Sieradz lub Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie.

Szkolenie trwa około 6 miesięcy i ma na celu przygotowanie do wykonywania zadań służbowych na poziomie podstawowym. Będziesz uczestniczył w wykładach, ćwiczeniach, szkoleniach i służbach z policjantami. Kurs podstawowy kończy się egzaminem końcowym.

Po zakończeniu szkolenia zawodowego podstawowego trafisz do jednostki docelowej w Centralnym Biurze Zwalczania Cyberprzestępczości i będziesz wspierał swoich kolegów i koleżanki w codziennej służbie, tam też zdobędziesz pierwsze awanse i wyróżnienia.

Policjanci przyjęci do służby w CBZC zwolnieni są z trwającej ok. 3 miesiące tzw. adaptacji zawodowej odbywającej się w oddziale prewencji Policji.

W czasie pełnienia służby w Centralnym Biurze Zwalczania Cyberprzestępczości będziesz miał możliwość „doskonalenia zawodowego” mającego na celu pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych, wymaganych przy wykonywaniu przez policjantów zadań i czynności służbowych, a także uzyskiwania dodatkowych uprawnień, w tym także uprawnień instruktorskich.

W CBZC doskonalenie zawodowe prowadzone jest w formie doskonalenia centralnego, lokalnego oraz zewnętrznego, a także w postaci kursów specjalistycznych i innych przedsięwzięć, np. warsztatów doskonalących. Wymienione przedsięwzięcia prowadzone są zarówno przez ośrodki w kraju jak i za granicą. Do udziału policjantów w takich kursach są brane pod uwagę: charakter wykonywanych obowiązków służbowych oraz specyfika pracy.

Policja jest formacją, w której obowiązuje ścisła hierarchia stopni policyjnych. Oznaki stopni policyjnych nosi się na mundurze. Nowo przyjęci policjanci ścieżkę kariery zaczynają od stopnia "posterunkowego". Awans policjanta na kolejny, wyższy stopień policyjny następuje stosownie do zajmowanego stanowiska służbowego oraz w zależności od opinii służbowej.

Warto dodać, że policjantowi, który wzorowo wykonuje obowiązki, przejawia inicjatywę w służbie i doskonali kwalifikacje zawodowe, może być udzielone wyróżnienie w formie przedterminowego mianowania na wyższy stopień policyjny.

Powrót na górę strony