Wynagrodzenie

Wynagrodzenie

Wynagrodzenie policjanta to suma kilku składników: wynagrodzenia zasadniczego, które zależy od grupy zaszeregowania, dodatku stażowego, a także dodatków służbowego/funkcyjnego i dodatku za stopień.


DODATKOWE ŚWIADCZENIE ZWIĄZANE Z PEŁNIENIEM SŁUŻBY W CENTRALNYM BIURZE ZWALCZANIA CYBERPRZESTĘPCZOŚCI

Policjantowi pełniącemu służbę na stanowisku związanym z bezpośrednim rozpoznawaniem i zwalczaniem przestępstw popełnionych przy użyciu systemu informatycznego, systemu teleinformatycznego lub sieci teleinformatycznej oraz zapobieganiem tym przestępstwom, a także wykrywaniem i ściganiem sprawców tych przestępstw w CBZC przyznaje się świadczenie związane z pełnieniem służby w CBZC w miesięcznej wysokości nie niższej niż 70% i nie wyższej niż 130% przeciętnego uposażenia policjantów 

od ok. 6 200 zł do ok. 11 500 zł brutto


 

Szczegółowe informacje dotyczące zarobków w Policji na początku ścieżki zawodowej Policjanta przedstawione są poniżej:

1 GRUPA ZASZEREGOWANIA – KURSANT

Składniki wynagrodzenia/wiek do 26 roku życia powyżej 26 roku życia
kwota bazowa 1 740,64 1 740,64
mnożnik kwoty bazowej 1,433 1,433
uposażenie zasadnicze 2 490,00 2 490,00
stopień posterunkowy posterunkowy
dodatek za stopień policyjny 1 675,00 1 675,00
brutto 4 165,00 4 165,00
netto - "na rękę" 3 790,15 + wysługa lat 3 620,15 + wysługa lat

 

2 GRUPA ZASZEREGOWANIA – POLICJANT

Składniki wynagrodzenia/wiek do 26 roku życia powyżej 26 roku życia
kwota bazowa 1 740,64 1 740,64
mnożnik kwoty bazowej 2,014 2,014
uposażenie zasadnicze 3 510 3 510
dodatek służbowy 250 250
stopień posterunkowy posterunkowy
dodatek za stopień policyjny 1 675,00 1 675,00
brutto 5 435,00 5 435,00
netto - "na rękę" 4 945,85 + wysługa lat 4 623,85 + wysługa lat

 

Atrakcyjne warunki socjalne:

 • równoważnik pieniężny za brak lokalu mieszkalnego (wypłacany co miesiąc);
 • zwrot kosztów za dojazdy z miejsca zamieszkania do miejsca pełnienia służby, zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 • płatne nadgodziny;
 • nagroda roczna (tzw. trzynasta pensja);
 • równoważnik pieniężny w zamian za umundurowanie (tzw. mundurówka);
 • płatny urlop wypoczynkowy w wymiarze 26 dni roboczych, niezależnie od stażu pracy;
 • dopłata do wypoczynku policjanta uzależnione od liczby członków rodziny (wypłacana raz w roku);
 • dodatkowe dni urlopu z tytułu stażu służby;
 • zasiłek na zagospodarowanie przysługujący w związku z mianowaniem policjanta w służbie stałej (po 3 latach służby) w wysokości jednomiesięcznego uposażenia zasadniczego (tzw. czternastka);

Pełniąc służbę w Policji w Centralnym Biurze Zwalczania Cyberprzestępczości otrzymujesz:

 • stałość zatrudnienia;
 • nabycie praw emerytalnych już po 25 latach służby;
 • ogromną satysfakcję i ciekawy charakter służby;
 • szerokie możliwości rozwoju poprzez udział w różnego rodzaju kursach specjalistycznych i szkoleniach organizowanych zarówno w kraju jak i za granicą;
 • praca w zespole pełnym ludzi z pasją, mega zaangażowaniem, a także zawsze służących pomocą i cenną radą. 

 

 

 

 

 

Powrót na górę strony