Aktualności

Porozumienie o współpracy ze Szkołą Główną Służby Pożarniczej

Data publikacji 02.03.2023

Mając na uwadze wpływ zagrożeń występujących w cyberprzestrzeni na bezpieczeństwo powszechne, 2 marca 2023 r. zostało podpisane porozumienie pomiędzy Szkołą Główną Służby Pożarniczej a Centralnym Biurem Zwalczania Cyberprzestępczości (CBZC).

Strony porozumienia wyraziły wolę prowadzenia wszechstronnej współpracy w zakresie działalności naukowo-dydaktycznej, w szczególności poprzez:

  • stały udział osób wskazanych przez CBZC jako wykładowców, w zajęciach dydaktycznych, z zakresu cyberbezpieczeństwa, prowadzonych w ramach kształcenia studentów studiów podyplomowych na kierunku Zarządzanie Cyberbezpieczeństwem;
  • wsparcie w przygotowaniu programów kształcenia oraz programów, kampanii i szkoleń na rzecz poszerzania wiedzy i budowania świadomości z zakresu cyberbezpieczeństwa w sektorze publicznym;
  • uczestnictwo oraz współorganizowanie ćwiczeń terenowych, w szczególności w zakresie reagowania na zdarzenia w zakresie cyberbezpieczeństwa w sektorze publicznym;
  • współpracę w zakresie praktyk odbywanych przez studentów SGSP w CBZC.

Sygnatariuszami porozumienia byli: ze strony SGSP Rektor-Komendant nadbryg. dr inż. Mariusz Feltynowski, prof. uczelni, natomiast ze strony CBZC, Komendant Biura: nadinsp. Adam Cieślak.

 

  • Porozumienie o współpracy ze Szkołą Główną Służby Pożarniczej
    Porozumienie o współpracy ze Szkołą Główną Służby Pożarniczej
  • Porozumienie o współpracy ze Szkołą Główną Służby Pożarniczej
    Porozumienie o współpracy ze Szkołą Główną Służby Pożarniczej
Powrót na górę strony