Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Funkcjonariusz CBZC w czasie wolnym od służby zatrzymał kierującego w stanie nietrzeźwości

Data publikacji 17.08.2023

W ostatnim czasie policjant Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości wykazał się godną do naśladowania postawą, udowadniając, że policjantem jest się przez 24h na dobę 7 dni w tygodniu. Zatrzymał i uniemożliwił dalszą jazdę nietrzeźwemu kierującemu który swym nieodpowiedzialnym zachowaniem stwarzał zagrożenie dla życia i zdrowia innych uczestników ruchu drogowego.

W niedzielne popołudnie funkcjonariusz z Wydziału w Gdańsku Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości będąc w drodze na urlop, na terenie województwa zachodniopomorskiego zatrzymał kierującego pojazdem, którego sposób jazdy daleko odbiegał od prawidłowego. Kierujący nie był w stanie utrzymać prawidłowego toru jazdy oraz łamał przepisy ruchu drogowego czym stwarzał realne zagrożenie dla innych osób znajdujących się na drodze.

Po zatrzymaniu kierujacego wezwał patrol policji który po przybyciu na miejsce przebadał kierującego na zawartość alkoholu w wdychanym powietrzu oraz dokonał sprawdzeń osoby w policyjnych bazach danych. Okazało się, że kierujacy miał ponad 2 promile alkoholu w organiźmie, a oprócz kierowania pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości kierujący nie posiada uprawnień do kierowania pojazdami, ponieważ stracił je z powodu przekroczenia dopuszczalnej liczby punktów karnych. Teraz mężczyzna za swoje przewinienia odpowie przed Sądem.

Czujność oraz podjęte przez policjanta działania prawdopodobnie pozwoliły uniknąć tragedii na drodze.

Powrót na górę strony