Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Uroczysta zbiórka w CBZC

Data publikacji 30.11.2023

„Ja obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, świadom podejmowanych obowiązków policjanta..." - to początek roty ślubowania, którą składają przyjmowani do służby funkcjonariusze, a którą wczoraj podczas uroczystej zbiórki przyjął Komendant Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości nadinsp. Adam Cieślak. Nowo przyjęci policjanci ślubując na sztandar Komendy Głównej Policji wstąpili w szeregi Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, w szeregi polskiej Policji. Podczas uroczystości wręczono także wyróżniającym się funkcjonariuszom odznaczenia państwowe i resortowe.

„Ja, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, świadom podejmowanych obowiązków policjanta, ślubuję: służyć wiernie Narodowi, chronić ustanowiony Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej porządek prawny, strzec bezpieczeństwa Państwa i jego obywateli, nawet z narażeniem życia. Wykonując powierzone mi zadania, ślubuję pilnie przestrzegać prawa, dochować wierności konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej, przestrzegać dyscypliny służbowej oraz wykonywać rozkazy i polecenia przełożonych. Ślubuję strzec tajemnic związanych ze służbą, honoru, godności i dobrego imienia służby oraz przestrzegać zasad etyki zawodowej" – te słowa policyjnej roty, wypowiedziało wczoraj 8 funkcjonariuszy nowo przyjętych do Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości.

Przypomnijmy, że kandydaci ubiegający się o przyjęcie do służby w Policji w Centralnym Biurze Zwalczania Cyberprzestępczości muszą przejść przez wiele etapów postępowania kwalifikacyjnego, które obejmuje m.in. test wiedzy i umiejętności z zakresu informatyki i języka obcego, badanie psychologiczne, badanie psychofizjologiczne, rozmowę kwalifikacyjną, postępowanie sprawdzające oraz komisję lekarską.

Podczas uroczystej zbiórki wyróżniający się w służbie funkcjonariusze odebrali z rąk Komendanta CBZC nadinspektora Adama Cieślaka odznaczenia za długoletnią służbę przyznane postanowieniami Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Andrzeja Dudy i odznaczeniami „zasłużony policjant” przyznane decyzjami Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Srebrnymi medalami za długoletnią służbę, za wzorowe wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej uhonorowanych zostało pięciu funkcjonariuszy, brązowym zaś dwunastu funkcjonariuszy i jeden pracownik Policji.

W uznaniu szczególnych zasług i osiągnięć służbowych, którymi przyczynili się do ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania bezpieczeństwa lub porządku publicznego, złotą odznaką „Zasłużony policjant” odznaczonych zostało trzech funkcjonariuszy, srebrną odznaką siedmiu funkcjonariuszy zaś brązową odznaką „zasłużony policjant” trzynastu funkcjonariuszy.

W swoim przemówieniu Komendant CBZC nadinsp. Adam Cieślak, przywitał nowo przyjętych policjantów, docenił wytrwałość jaką wykazali przez cały okres rekrutacji. Zaznaczył, że przyjęcie policjantów do CBZC, wynikało z zastosowania po raz pierwszy szczególnych przepisów rekrutacji do Policji, które umożliwiają przyjęcie kandydatów do konkretnej jednostki. Pan Generał życzył młodym adeptom powodzenia i dociekliwości w realizacji kolejnych zadań. Wskazał na wyjątkowość zawodu policjanta a także na trudności związane z jego wypełnianiem.

Zakończeniem uroczystej zbiórki było odprowadzenie sztandaru Komendy Głównej Policji i złożenie meldunku o zakończeniu uroczystości.

 

Powrót na górę strony