Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Konferencja CBZC w ramach Dnia Bezpiecznego Internetu

Data publikacji 07.02.2024

Wczoraj w auli Politechniki Wrocławskiej, odbyła się konferencja naukowa pt. „Możliwości i zagrożenia - problematyka bezpieczeństwa w sieci” zorganizowana w ramach Dnia Bezpiecznego Internetu przez Zarząd we Wrocławiu Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. W konferencji udział wzięli specjaliści i eksperci z dziedziny cyberbezpieczeństwa i zwalczania cyberprzestępczości.

Dzień bezpiecznego Internetu, przypadający 6 lutego obchodzony jest już od wielu lat. Ustanowiony został w 2004 roku z inicjatywy Komisji Europejskiej a jego celem jest podniesienie świadomości w zakresie bezpiecznego korzystania z sieci Internet. Kierowany jest głównie do dzieci i młodzieży.

Tego dnia w całym kraju odbywa się wiele inicjatyw, które cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem. Jak pokazują wcześniejsze dane uczestniczy w nich wiele młodych osób, ale również osoby szeroko związane z edukacją czy branżą IT.

W ramach tych obchodów, Zarząd we Wrocławiu przygotował i zorganizował konferencję pt. „Możliwości i zagrożenia – problematyka bezpieczeństwa w sieci”. Konferencja, dzięki uprzejmości władz uczelni, odbyła się w auli Politechniki Wrocławskiej a udział w niej wzięli eksperci z dziedziny cyberbezpieczeństwa, funkcjonariusze CBZC i studenci kierunków technicznych uczelni.

Swoją obecnością na konferencji zaszczycili nas m. in. Wojewoda Dolnośląski Pan Maciej Awiżeń, Kurator Dolnośląska Pani Ewa Skrzywanek, Prorektor ds. Kształcenia Politechniki Wrocławskiej prof. dr hab. inż. Kamil Staniec. Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości reprezentował Zastępca Komendanta CBZC Pan nadkomisarz Marcin Bednarz. Ponadto udział w wydarzeniu wzięli także dyrektorzy, kierownicy i koordynatorzy ds. bezpieczeństwa wielu instytucji, organizacji czy placówek oświatowych, w tym ekspert ds. cyberbezpieczeństwa NASK Pani Katarzyna Bisialska oraz certyfikowany audytor CISA Pani Joanna Karczewska.

Prelegenci przedstawili aktualne zagrożenia występujące w sieci, funkcjonariusze cyberbiura omówili specyfikę służby w CBZC, aktualne zasady związane z rekrutacją oraz charakterystyczne elementy związane z oszustwami inwestycyjnymi.

Wszyscy uczestnicy konferencji podkreślali wysoki poziom merytoryczny prelegentów, duże doświadczenie poparte praktycznymi przykładami omówionymi na audiencji i konieczność stałego podnoszenia świadomości w zakresie cyberzagrożeń.

 

Powrót na górę strony