Aktualności

Szkolenia, spotkania i debaty z udziałem policjantów CBZC

Data publikacji 26.04.2024

W minionym tygodniu policjanci Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości podjęli kolejne inicjatywy poprzez prowadzenie i udział w szkoleniach, debatach i spotkaniach podczas których informowali o aktualnych zagrożeniach w sieci i promowali naszą służbę. Zachęcamy do zapoznania się z podjętymi działaniami.

24 kwietnia, na prośbę przedstawicieli Komendy Wojewódzkiej Ochotniczych Hufców Pracy we Wrocławiu, w ramach współpracy między  jednostkami, Zarząd we Wrocławiu Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości przeprowadził szkolenie mające na celu podnoszenie kwalifikacji zawodowych i wiedzy z zakresu cyberbezpieczeństwa dla kadry kierowniczej OHP na terenie Dolnego Śląska. 

Przedmiotowe przedsięwzięcie było pierwszym tego typu wspólnym szkoleniem i ukierunkowane było głównie na poszerzenie wiedzy z zakresu ochrony danych, systemów teleinformatycznych oraz edukacji w sferze cyberbezpieczeństwa. W ramach spotkania nawiązano również wstępne porozumienie w zakresie przeprowadzenia szkoleń dla kadry pedagogicznej wychowującej młodzież w ośrodkach wychowawczych OHP woj. dolnośląskiego. 

"Dzięki rozwojowi Internetu, dostęp do informacji, kultury, edukacji, komunikowania i rozrywki jest dziś zdecydowanie łatwiejszy niż to było kiedyś. Rozwojowi towarzyszą jednak zagrożenia dotykające zwykłych użytkowników, zarówno dorosłych jak i tych najmłodszych. Dlatego widzimy konieczność stałego podnoszenia edukacji w zakresie cyberbezpieczeństwa i wspólnie z CBZC organizujemy specjalistyczne szkolenia zarówno dla pedagogów, jak i wychowanków OHP. Współpraca z Biurem CBZC to już dziś nieocenione dobrodziejstwo z którego mamy okazję skorzystać" – powiedziała Komendant Komendy Wojewódzkiej Ochotniczych Hufców Pracy we Wrocławiu - Krystyna Zerbok.

23 kwietnia, funkcjonariusz Wydziału w Opolu CBZC, wspólnie z funkcjonariuszami KWP w Opolu wziął udział w spotkaniu ze studentami Uniwersytetu Opolskiego. Policjant cyberbiura przeprowadził prelekcje z zakresu współczesnych zagrożeń związanych z cyberprzestępczością, omówiona została charakterystyka biura, a także przedstawiony został dobór do służby w CBZC.

W Auli Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego odbyła się debata społeczna pn. ,,Cyberprzemoc i cyberzagrożenia - sieciostr@dą w dorosłość". W spotkaniu brali udział przedstawiciele Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie, Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego oraz Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. Debata miała na celu uświadomienie jak istotnym tematem są cyberzagrożenia.

Uczestnikami debaty byli: przedstawiciele i zarazem partnerzy programu z  ZUT – Prof. Jacek Wróbel Prorektor ds. Studenckich, Zygmunt Pyszkowski Prezes Zarządu TPD w Szczecinie.  Wśród gości byli także przedstawiciele Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Szczecinie oraz Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości – Zarząd w Szczecinie.

Tematy poruszane podczas spotkania  dotyczyły zagrożeń w cyberprzestrzeni  oraz jak należy chronić dzieci i młodzież przed takimi zagrożeniami.

Prelegenci  omawiali poszczególne zagadnienia zwracając szczególną uwagę jakie są najbardziej niebezpieczne zagrożenia w Internecie, na co należy zwrócić uwagę i przede wszystkim jak możemy chronić tych najmłodszych użytkowników Internetu.

22 i 24 kwietnia, w Sali Błękitnej Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie odbyły się, zorganizowane przez Lubelskiego Kuratora Oświaty, konferencje skierowane do dyrektorów będących w nadzorze Wydziału Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego województwa lubelskiego oraz dyrektorów szkół podstawowych i liceów ogólnokształcących województwa lubelskiego.

W czasie konferencji omówiono sposoby postępowania w sprawach nieletnich, problemy zagrożeń cyfrowych w szkole oraz przedstawiono aktualne zagrożenia internetowe, a także kwestie związane z cyberprzemocą i wynikające z tego konsekwencje prawne.

Wykład z tematu: „Cyberprzestępczość i jej konsekwencje” poprowadził nadkom. Marek Zając – funkcjonariusz Zarządu w Lublinie Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości.

23 kwietnia, w obiektach Centrum Innowacji i Zaawansowanych Technologii Politechniki Lubelskiej odbyły się targi pracy „XI Lubelski dzień IT”. Targi Pracy były spotkaniem stacjonarnym studentów i absolwentów kierunków informatycznych Politechniki Lubelskiej z przedstawicielami firm branży IT. W targach udział wzięło ok. 300 studentów i absolwentów kierunków informatycznych Politechniki Lubelskiej . W czasie targów funkcjonariusz Zarządu w Lublinie CBZC nadkom. Marek Zając przedstawił specyfikę oraz możliwości rozwoju zawodowego w Centralnym Biurze Zwalczania Cyberprzestępczości.

Powrót na górę strony