Aktualności

Aktywności policjantów CBZC na rzecz cyberprofilaktyki

Data publikacji 05.06.2024

W ostatnich dniach funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości brali udział w kilku inicjatywach związanych z Dniem Dziecka i promowaniem cyberbezpieczeństwa. Takie działania są dla nas niezwykle ważne, ponieważ świadomość o aktualnych zagrożeniach w sieci pozwala uniknąć wielu niebezpiecznych zdarzeń.

27 i 28 maja, funkcjonariusze Zarządu w Rzeszowie Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, wzięli udział w szkoleniu, w charakterze prelegentów, skierowanym do policjantów komórek ds. nieletnich oraz realizujących zadania z zakresu profilaktyki społecznej. Szkolenie zorganizowane było przez Wydział Prewencji KWP w Rzeszowie, wspólnie z Fundacją Aktywny Świat. Funkcjonariusze omawiali zagadnienia związane z szeroko rozumianym cyberbezpieczeństwem, zarówno w kontekście bezpieczeństwa dzieci i młodzieży, jak i praktycznych narzędzi pracy, umożliwiających podniesienie kompetencji funkcjonariuszy w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom w Internecie.

31 maja wokół głównej siedziby Oddziału TVP w Rzeszowie, funkcjonariusze Zarządu w Rzeszowie CBZC, wzięli udział w „Dziecięcym Miasteczku”, organizowanym przez TVP w Rzeszowie. Policjanci, we współpracy z mundurowymi z Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie, rozmawiali z dziećmi i ich rodzicami o bezpieczeństwie w sieci, promują kampanię "#Halo! Tu cyberbezpieczny Senior” oraz zachęcali do wstąpienia w szeregi Policji i Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości.

Policjanci Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie wspólne z funkcjonariuszami Szczecińskiego Zarządu Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości przeprowadzili dla gryfińskich policjantów spotkanie na temat etyki podczas aktywności w przestrzeni internetowej oraz bezpieczeństwa haseł w systemach internetowych. Przedstawiciele Szczecińskiego Zarządu CBZC zwracali uwagę na podstawowe zasady dotyczące bezpieczeństwa haseł internetowych stosowanych zarówno na sprzęcie służbowym jak i urządzeniach prywatnych, wskazywali na właściwe zabezpieczenia własnych urządzeń multimedialnych oraz omawiali dobre praktyki pozwalające uniknąć utracie cennych danych.

Działania były również wsparte wizytą w gryfińskim Liceum Ogólnokształcącym, gdzie młodzież wysłuchała wykładu ekspertki CBZC dotyczącego odpowiedzialności za swoje informacje i dane znajdujące się w przestrzeni internetowej oraz skutecznej profilaktyki unikania zagrożeń sieciowych takich jak phishing, spoofing, złośliwe oprogramowanie czy stalking.

Z kolei w auli Komendy Miejskiej Policji w Koszalinie odbyły się kolejne wykłady z serii „Harmonogram Praw Człowieka 2023/2024” dla zachodniopomorskich funkcjonariuszy oraz młodzieży szkolnej, w których udział wzięli policjanci Zarządu w Szczecinie CBZC. Funkcjonariusze przybliżyli młodzieży podstawowe zasady związane z bezpieczeństwem własnych danych w Internecie oraz elementarnego savoir-vivre’u w udostępnianiu informacji o innych osobach. Podczas wykładu dla funkcjonariuszy, eksperci przypomnieli kwestie właściwego postępowania z policyjnymi systemami informatycznymi oraz odpowiedzialności za dane, którymi dysponują.

29 maja funkcjonariusz CBZC Zarządu w Radomiu przeprowadził zajęcia w ramach kursu podoficerskiego przeprowadzonego przez KWP z siedzibą w Radomiu przy współpracy z Centrum Szkolenia Policji w Legionowie. Tematyka poruszana podczas zajęć obejmowała zagrożenia w cyberprzestrzeni w szczególności sposoby ścigania sprawców, specyfiki zagrożeń i przestępstw w cyberprzestrzeni, współpracy międzynarodowej i krajowego systemu cyberbezpieczeństwa.

 

Powrót na górę strony