Zarządy i Wydziały terenowe Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości

Zarząd w Katowicach CBZC

ul. Lompy 19

40-038 Katowice

tel. 47 85 910 00

adres email: katowice@cbzc.policja.gov.pl

Zarząd w Krakowie CBZC

ul. Mogilska 109

31-571 Kraków

tel. 47 83 481 00

adres email: krakow@cbzc.policja.gov.pl

Zarząd w Łodzi CBZC

ul. Lutomierska 108/112

91-048 Łódź

tel. 47 84 408 00

adres email: lodz@cbzc.policja.gov.pl

Zarząd w Poznaniu CBZC

ul. Kochanowskiego 2a

60-844 Poznań

tel. 47 77 290 00

adres email: poznan@cbzc.policja.gov.pl

Zarząd w Warszawie CBZC

ul. Nowolipie 2

00-150 Warszawa

tel. 47 72 307 00

adres email: warszawa@cbzc.policja.gov.pl

Zarząd we Wrocławiu CBZC

ul. Podwale 31/33

50-040 Wrocław

tel. 47 87 196 00

adres email: wroclaw@cbzc.policja.gov.pl

Wydział w Białymstoku CBZC

ul. Warszawska 65

15-062 Białystok

tel. 47 71 370 00

adres email: bialystok@cbzc.policja.gov.pl

Wydział w Bydgoszczy CBZC

ul. Poniatowskiego 3

85-090 Bydgoszcz

tel. 47 75 180 00

adres email: bydgoszcz@cbzc.policja.gov.pl

Wydział w Gdańsku CBZC

ul. Okopowa 15

80-819 Gdańsk

tel. 47 74 120 00

adres email: gdansk@cbzc.policja.gov.pl

Wydział w Gorzowie Wielkopolskim CBZC

ul. Kwiatowa 10

66-400 Gorzów Wielkopolski

tel. 47 79 131 00

adres email: gorzow@cbzc.policja.gov.pl

Wydział w Kielcach CBZC

ul. Kusocińskiego 51

25-045 Kielce

tel. 47 80 158 00

adres email: kielce@cbzc.policja.gov.pl

Wydział w Lublinie CBZC

ul. Wyżynna 18

20-560 Lublin

tel. 47 81 119 00

adres email: lublin@cbzc.policja.gov.pl

Wydział w Olsztynie CBZC

ul. Partyzantów 6/8

10-521 Olsztyn

tel. 47 73 170 00

adres email: olsztyn@cbzc.policja.gov.pl

Wydział w Opolu CBZC

ul. Korfantego 2

45-077 Opole

tel. 47 86 439 00

adres email: opole@cbzc.policja.gov.pl

Wydział w Radomiu CBZC

ul. 11 Listopada 37/59

26-600 Radom

tel. 47 70 114 00

adres email: radom@cbzc.policja.gov.pl

Wydział w Rzeszowie CBZC

Zaczernie 187

36-062 Zaczernie

tel. 47 82 720 00

adres email: rzeszow@cbzc.policja.gov.pl

Wydział w Szczecinie CBZC

ul. Małopolska 15

70-515 Szczecin

tel. 47 78 178 00

adres email: szczecin@cbzc.policja.gov.pl

Powrót na górę strony