Doradca do spraw etyki

Doradca do spraw etyki w CBZC

Doradca do spraw etyki w Centralnym Biurze Zwalczania Cyberprzestępczości:

podinsp. Damian Zimny

ul. Wąwozowa 18

02-796 Warszawa

tel. 47 72 516 53

W ramach realizacji „Programu wzmacniania uczciwości i zapobiegania korupcji w Policji na lata 2021 – 2023” w Centralnym Biurze Zwalczania Cyberprzestępczości powołany został doradca do spraw etyki.

Do zadań doradcy do spraw etyki należy w szczególności prowadzenie działań:

  • doradczych w sytuacjach wątpliwych etycznie, związanych z wykonywaniem zadań służbowych przez policjantów i pracowników Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości;
  • informacyjno-edukacyjnych mających na celu podnoszenia świadomości etycznej oraz promowanie uczciwości wśród policjantów Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości;
  • informacyjno-edukacyjnych mających na celu podnoszenia świadomości w zakresie przestrzegania zasad służby cywilnej oraz w sprawie zasad etyki korpusu służby cywilnej.

Sygnaliści

Sygnaliści w Policji

Powrót na górę strony