Historia powstania

Historia powstania Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości

27 lipca 2021 r.

Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki oraz Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusz Kamiński przedstawili projekt ustawy powołującej powstanie Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości.

1 listopada 2021 r.

Komendant Główny Policji gen. insp. Jarosław Szymczyk powołał insp. Adama Cieślaka na stanowisko pełnomocnika Komendanta Głównego Policji do przygotowania rozwiązań organizacyjnych i prawnych związanych z planowanym utworzeniem Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości.

9 listopada 2021 r.

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy powołującej Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości (CBZC).

17 grudnia 2021 r.

Sejm uchwalił przepisy powołujące Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości.

28 grudnia 2021 r.

Prezydent RP Andrzej Duda podpisał ustawę o powołaniu Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości.

12 stycznia 2022 r.

Wejście w życie ustawy z dnia 17 grudnia 2021 roku o zmianie niektórych ustaw w związku z powołaniem Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości.

1 maja 2022 r. 

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusz Kamiński z dniem 1 maja 2022 r. powołał insp. Adama Cieślaka na stanowisko Komendanta Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości.

16 maja 2022 r. 

Komendant Główny Policji gen. insp. Jarosław Szymczyk powołał mł. insp. Michała Pudło oraz kom. Marcina Bednarza na zastępców Komendanta Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości.

12 lipca 2022 r.

To ważna data w funkcjonowaniu CBZC. Tego dnia policjanci pełniący służbę w komórkach ds. zwalczania cyberprzestępczości w KGP i w komendach wojewódzkich przeszli do CBZC, a wraz z nimi większość prowadzonych przez nich spraw.

To ten moment można uznać za faktyczny start Biura.

Powrót na górę strony