Podstawowe zadania

Zadania Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości

Cyberprzestępczość stanowi jedno z największych i najbardziej rozwijających się zagrożeń dla bezpieczeństwa obywateli naszego kraju. Jest zjawiskiem narastającym i niebezpiecznym. Skuteczna walka z zagrożeniami płynącymi z sieci możliwa jest wyłącznie w warunkach, gdy organy ścigania nie ustępują cyberprzestępcom zarówno w technologii jak i w umiejętnościach.

Zwalczanie cyberprzestępczości powinno się opierać na ograniczaniu skutków jej wpływu na społeczeństwo oraz identyfikowaniu zagrożeń pochodzących z sieci. Głównym celem jest tworzenie bezpieczniejszej cyberprzestrzeni.

Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości (CBZC) jest jednostką organizacyjną Policji służby zwalczania cyberprzestępczości. CBZC odpowiedzialne jest za realizację na obszarze całego kraju zadań w zakresie:

  1. rozpoznawania i zwalczania przestępstw popełnionych przy użyciu systemu informatycznego, systemu teleinformatycznego lub sieci teleinformatycznej oraz zapobiegania tym przestępstwom, a także wykrywania i ścigania sprawców tych przestępstw; 
  2. wspierania w niezbędnym zakresie jednostek organizacyjnych Policji w rozpoznawaniu, zapobieganiu i zwalczaniu tych przestępstw.

Centralnym Biurem Zwalczania Cyberprzestępczości kieruje Komendant Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, który podlega Komendantowi Głównemu Policji. 

Do służby w CBZC przyjmowane są przede wszystkim osoby z wiedzą i umiejętnościami z zakresu informatyki i nowoczesnych technologii teleinformatycznych. Funkcjonariusze CBZC mogą prowadzić działania operacyjno-rozpoznawcze oraz dochodzeniowo-śledcze na zasadach wynikających z ustawy o Policji. 
 

 

Powrót na górę strony