Schemat organizacyjny CBZC

 

ORGANIZACJA I TRYB KIEROWANIA CBZC

 

 

Kierownictwo CBZC stanowią:

1)         Komendant CBZC;

2)         Zastępcy Komendanta CBZC;

3)         kierownicy komórek organizacyjnych, o których mowa w ust. 2 pkt 1 – 7, oraz zarządów i wydziałów terenowych, zwani dalej „naczelnikami”.

W skład CBZC wchodzą następujące komórki organizacyjne:

1)         Zarząd Specjalny;

2)         Wydział Wywiadu Kryminalnego;

3)         Wydział Wsparcia Logistycznego;

4)         Wydział Ogólny, Kadr i Szkolenia;

5)         Wydział Kontroli;

6)         Wydział Nadzoru i Koordynacji;

7)         Wydział Ochrony Informacji Niejawnych;

8)         Zespół Międzynarodowej Współpracy Policji;

9)         Zespół Wspomagający;

10)        Zespół Prasowy;

11)        Zespół Prawny;

12)        Zespół Wsparcia Psychologicznego;

13)        Zespół do spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy;

14)        Zarząd w Bydgoszczy;

15)        Zarząd w Gdańsku;

16)        Zarząd w Katowicach;

17)        Zarząd w Krakowie;

18)        Zarząd w Lublinie;

19)        Zarząd w Łodzi;

20)        Zarząd w Poznaniu;

21)        Zarząd w Radomiu;

22)        Zarząd w Rzeszowie;

23)        Zarząd w Szczecinie;

24)        Zarząd w Warszawie;

25)        Zarząd we Wrocławiu;

26)        Wydział w Białymstoku;

27)        Wydział w Gorzowie Wielkopolskim;

28)        Wydział w Kielcach;

29)        Wydział w Olsztynie;

30)        Wydział w Opolu.

 

Powrót na górę strony