Badanie psychofizjologiczne

Badanie psychofizjologiczne

Postępowanie kwalifikacyjne może być rozszerzone o przeprowadzenie badania psychofizjologicznego.

Badanie psychofizjologiczne przeprowadza się po uzyskaniu przez kandydata do służby pozytywnej opinii psychologicznej, a przed komisją lekarską.

Badanie psychfizjologiczne zarządza Komendant CBZC. Badanie obejmuje rejestrowanie specyficznych zmian reakcji fizjologicznych występujących u kandydata do służby z wykorzystaniem poligrafu w trakcie zadawania pytań.

Wiecej na temat badania psychofizjologicznego przeczytasz w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 marca 2023 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji (Dz. U. z 2023 r. poz. 606).

Gdybyś uzyskał negatywny wynik badania psychofizjologicznego – ponownie przystapić do postępowania kwalifikacyjnego możesz nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy od dnia odstąpienia od jego prowadzenia.

Powrót na górę strony