Komisja lekarska

Ustalenie zdolności psychicznej i fizycznej do służby w Policji

Jeśli wyniki z wszystkich poprzednich etapów rekrutacji są pozytywne czeka Cię komisja lekarska, która oceni Twoją zdolność fizyczną i psychiczną do służby w Policji.

Celem tego etapu postępowania kwalifikacyjnego jest ustalenie przez komisję lekarską zdolności fizycznej i psychicznej kandydata do służby w Policji. W ramach tego etapu kandydat poddany zostaje specjalistycznym badaniom lekarskim.

Na początku zostaniesz poddany badaniu psychiatrycznemu. Jeśli decyzja prowadzącego badanie będzie pozytywna, w dalszej kolejności, o Twoim stanie zdrowia fizycznego wypowiedzą się specjaliści z różnych dziedzin medycyny.

Zbadają Cię lekarze orzecznicy, wśród których są m.in.: neurolog, okulista, chirurg, laryngolog, chirurg-ortopeda.

Do badań przystępujesz w Komisjach lekarskich podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji – na terenie województwa, w którym mieszkasz.

W razie uzyskania negatywnego orzeczenia komisji lekarskiej, od tego etapu postępowania kwalifikacyjnego, kandydatowi przysługuje odwołanie, które składa do Centralnej Komisji Lekarskiej w Warszawie / Centralnej Komisji Lekarskiej w Łodzi, za pośrednictwem komisji lekarskiej w której był badany.

 

UWAGA

Jeżeli nie zaliczyłeś tego etapu postępowania ponownie do niego możesz przystąpić po upływie 6 miesięcy.

Powrót na górę strony