Postępowanie sprawdzające

Postępowanie sprawdzające

Postępowanie sprawdzające ma na celu ustalenie, czy osoba sprawdzana daje rękojmię zachowania tajemnicy i tym samym może uzyskać dostęp do informacji niejawnych, potwierdzony „poświadczeniem bezpieczeństwa”.

Etap postępowania sprawdzającego rozpoczyna się po złożeniu kompletnej ankiety bezpieczeństwa osobowego i po wydaniu stosownego polecenia przez Komendanta Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Postępowanie sprawdzające prowadzone jest przez Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości.

Proces weryfikacji jest czasochłonny, może trwać kilka miesięcy.

 

UWAGA
Nieuzyskanie takiego dostępu do informacji niejawnych jest równoznaczne z zakończeniem (niezaliczeniem) postępowania kwalifikacyjnego. Jeżeli nie zaliczyłeś tego etapu postępowania, ponownie możesz do niego przystąpić nie wcześniej niż 12 miesięcy od odstąpienia.

 

Powrót na górę strony