Test wiedzy i umiejętności z zakresu informatyki i języka obcego

Test wiedzy i umiejętności z zakresu informatyki i języka obcego

Test polega na sprawdzeniu wiedzy i umiejętności z zakresu informatyki, funkcjonowania systemów informatycznych, systemów teleinformatycznych, sieci teleinformatycznych oraz znajomości języka obcego obejmującej te dziedziny.

TEN ETAP SKŁADA SIĘ Z TRZECH CZĘŚCI:

  1. TEST TEORETYCZNY - składa się z 40 pytań i trwa 40 minut. Możliwa jest tylko jedna prawidłowa odpowiedź, za którą kandydatowi do służby przyznaje się 1 punkt. W przypadku nieudzielenia odpowiedzi, udzielenia nieprawidłowej odpowiedzi albo udzielenia więcej niż jednej odpowiedzi na pytanie teoretyczne kandydatowi do służby nie przyznaje się punktu.
  2. TEST PRAKTYCZNY - składa się z trzech zadań realizowanych z wykorzystaniem systemów informatycznych, systemów teleinformatycznych lub sieci teleinformatycznych i trwa 120 minut. Za każde zadanie w teście praktycznym kandydat do służby może otrzymać od 0 do 10 punktów.
  3. TEST Z JĘZYKA OBCEGO Z ZAKRESU TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH - składa się z 40 pytań i trwa 50 minut. Na pytanie testowe możliwa jest tylko jedna prawidłowa odpowiedź, za którą kandydatowi do służby przyznaje się 1 punkt. Test z języka obcego z zakresu technologii informatycznych składa się z zadań polegających na:
  • czytaniu tekstu i na jego podstawie udzielaniu odpowiedzi na zadane pytania;
  • uzupełnieniu pojedynczych zdań jednym z podanych wyrazów;
  • tworzeniu kilkuzdaniowych wypowiedzi na zadane tematy;
  • uzupełnieniu tekstu wyrazami z podanej grupy wyrazów.

Pozytywny wynik testu wiedzy otrzymuje kandydat do służby, który uzyskał co najmniej 66 punktów, w tym co najmniej:

  • 25 punktów z testu teoretycznego;
  • 20 punktów z testu praktycznego;
  • 21 punktów z testu z języka obcego z zakresu technologii informatycznych.

Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w trakcie testu wiedzy i umiejętności z zakresu informatyki i języka obcego wynosi 110 punktów.

Zakres tematyczny testu wiedzy i umiejętności dla kandydatów do służby w Centralnym Biurze Zwalczania Cyberprzestępczości, jest określony w załączniku nr 11 do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 marca 2023 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji (Dz. U. z 2023 r. poz. 606).

Powrót na górę strony